Full Diş

Full Diş Full Diş
Durchmesser VON M6 ZU M200
Qualıtät 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, B7, B8
Standard DIN 975, DIN 976, A320, A193, A307, ASME B16.5, A320
Boztaş Civata 2018 © Alle Rechte vorbehalten.
Boztas Civata
TÜRKÇE  -  ENGLISH  -  DEUTSCH

Full Diş

Full Diş Full Diş
Durchmesser VON M6 ZU M200
Qualıtät 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, B7, B8
Standard DIN 975, DIN 976, A320, A193, A307, ASME B16.5, A320
Boztaş Civata 2018 © Alle Rechte vorbehalten.
TÜRKÇE  -  ENGLISH  -  DEUTSCH
Boztas Civata

Full Diş

Full Diş Full Diş
Durchmesser VON M6 ZU M200
Qualıtät 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, B7, B8
Standard DIN 975, DIN 976, A320, A193, A307, ASME B16.5, A320
Boztaş Civata 2018 © Alle Rechte vorbehalten.
TÜRKÇE  -  ENGLISH  -  DEUTSCH

Boztas Civata

Full Diş

Full Diş Full Diş
Durchmesser VON M6 ZU M200
Qualıtät 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, B7, B8
Standard DIN 975, DIN 976, A320, A193, A307, ASME B16.5, A320
Boztaş Civata 2018 © Alle Rechte vorbehalten.